Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки

Методичні вказівки

5139 Лабораторна робота №2 з курсу HCI на тему Швидкісна і просторова оцінка інтерфейсу

5139 Лабораторна робота №2 з курсу HCI на тему Швидкісна і просторова оцінка інтерфейсу


5138 Лабораторна робота №1 з курсу HCI на тему Побудова моделі інтерфейсу

5138 Лабораторна робота №1 з курсу HCI на тему Побудова моделі інтерфейсу


5137 Пояснення до Робочої програми переддипломної практики та вимог щодо оформлення звітних документів

5137 Пояснення до Робочої програми переддипломної практики та вимог щодо оформлення звітних документів


5136 Робоча програма переддипломної практики та вимоги щодо оформлення звітних документів з курсу Менеджмент організацій і адміністрування

5136 Робоча програма переддипломної практики та вимоги щодо оформлення звітних документів з курсу Менеджмент організацій і адміністрування


5135 Програма виробничої практики з курсу Облік і аудит

5135 Програма виробничої практики з курсу Облік і аудит


5134 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Інформаційні системи

5134 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Інформаційні системи


5133 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Системи штучного інтелекту

5133 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Системи штучного інтелекту


5132 Завдання до курсової роботи з курсу Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва

5132 Завдання до курсової роботи з курсу Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва


5131 Методичні рекомендації для кураторів навчальних груп та взводів з нагоди Міжнародного Дня Толерантності

5131 Методичні рекомендації для кураторів навчальних груп та взводів з нагоди Міжнародного Дня Толерантності


5130 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної з дисципліни Маркетингові комунікації, КНЕУ ім. Гетьмана

5130 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної з дисципліни Маркетингові комунікації, КНЕУ ім. Гетьмана


5129 Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни Бухгалтерський облік

5129 Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни Бухгалтерський облік


5128 Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт з курсу Соціологія, ЛНУ ім. Франка

5128 Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт з курсу Соціологія, ЛНУ ім. Франка


5127 Методичні рекомендації до курсових та індивідуальних науково-дослідних робіт з курсу Міжнародні відносини і світова політика, ПНУ ім. Стефаника

5127 Методичні рекомендації до курсових та індивідуальних науково-дослідних робіт з курсу Міжнародні відносини і світова політика, ПНУ ім. Стефаника


5126 Положення про дипломну магістерську роботу з курсу Рекламний менеджмент, КНУТД

5126 Положення про дипломну магістерську роботу з курсу Рекламний менеджмент, КНУТД


5125 Методичні рекомендації до бакалаврської роботи з курсу Педагогічна психологія, НПУ ім. Драгоманова

5125 Методичні рекомендації до бакалаврської роботи з курсу Педагогічна психологія, НПУ ім. Драгоманова


5124 Система модульно-рейтингового контролю й оцінювання

5124 Система модульно-рейтингового контролю й оцінювання


5123 Положення про семестровий контроль з курсу Теорія та історія світової літератури, КНЛУ

5123 Положення про семестровий контроль з курсу Теорія та історія світової літератури, КНЛУ


5122 Вимоги до оформлення курсової роботи з курсу Історія міжнародних відносин, КНУКіМ

5122 Вимоги до оформлення курсової роботи з курсу Історія міжнародних відносин, КНУКіМ


5121 Лабораторна робота з курсу Операційні системи, Основні прийоми оперування файлами в ОС Linux

5121 Лабораторна робота з курсу Операційні системи, Основні прийоми оперування файлами в ОС Linux


5120 Методичні вимоги до написання курсової роботи

5120 Методичні вимоги до написання курсової роботи


5119 Контрольні роботи з курсу ГІС і бази даних, Геодезія, картографія та землеустрій

5119 Контрольні роботи з курсу ГІС і бази даних, Геодезія, картографія та землеустрій


5118 Задачі з курсу Прогнозування соціально-економічних процесів (ПСЕП) - 25 штук

5118 Задачі з курсу Прогнозування соціально-економічних процесів (ПСЕП) - 25 штук


5117 Вимоги до оформлення курсових робіт з курсу Філософія

5117 Вимоги до оформлення курсових робіт з курсу Філософія


5116 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи, Штучне освітлення, Розрахунок штучного освітлення

5116 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи, Штучне освітлення, Розрахунок штучного освітлення


5115 Робоча програма з курсу Економічний аналіз, Фінансовий облік

5115 Робоча програма з курсу Економічний аналіз, Фінансовий облік


5114 Методичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи з курсу Біотехнологія, НУБіПУ

5114 Методичні рекомендації для підготовки бакалаврської роботи з курсу Біотехнологія, НУБіПУ


5113 Лабораторна робота №2 з курсу Фінансовий менеджмент, Створення нового бізнесу, Інвестиції та точка беззбитковості

5113 Лабораторна робота №2 з курсу Фінансовий менеджмент, Створення нового бізнесу, Інвестиції та точка беззбитковості


5112 Лабораторна робота №1 з курсу Фінансовий менеджмент, Основні зв’язки між фінансовими звітам, Прогнозування показників діяльності підприємства

5112 Лабораторна робота №1 з курсу Фінансовий менеджмент, Основні зв’язки між фінансовими звітам, Прогнозування показників діяльності підприємства


5111 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Фінансовий менеджмент, НУ ЛП

5111 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Фінансовий менеджмент, НУ ЛП


5110 Лабораторна робота №5 на тему Паралельне розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь

5110 Лабораторна робота №5 на тему Паралельне розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь


5109 Лабораторна робота №4 на тему Класичні задачі паралельного програмування

5109 Лабораторна робота №4 на тему Класичні задачі паралельного програмування


5108 Лабораторна робота №3 на тему Неблокуючі алгоритми

5108 Лабораторна робота №3 на тему Неблокуючі алгоритми


5107 Лабораторная работа №2 на тему Использование и синхронизация потоков

5107 Лабораторная работа №2 на тему Использование и синхронизация потоков


5106 Лабораторна робота №1 на тему Розробка і реалізація паралельного алгоритму для задач із паралелізмом даних

5106 Лабораторна робота №1 на тему Розробка і реалізація паралельного алгоритму для задач із паралелізмом даних


5105 Рекомендації до організації наукових досліджень студентів, НТУУ КПІ

5105 Рекомендації до організації наукових досліджень студентів, НТУУ КПІ


5104 Методические указание к контрольной роботе с курса Оценка земли и недвижимого имущества - 6 задач

5104 Методические указание к контрольной роботе с курса Оценка земли и недвижимого имущества - 6 задач


5103 Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисциплини Мореходні якості судна, КДАВТ

5103 Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисциплини Мореходні якості судна, КДАВТ


5102 Вимоги щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

5102 Вимоги щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт


5101 Методичні матеріали з написання курсових робіт з курсу Іноземна філологія, Ужгородський національний університет

5101 Методичні матеріали з написання курсових робіт з курсу Іноземна філологія, Ужгородський національний університет


5100 Методичні вказівки до курсових та магістерських робіт з курсу Інформатика, НУ КМА

5100 Методичні вказівки до курсових та магістерських робіт з курсу Інформатика, НУ КМА


5099 Методичні вказівки до виконання курсових та магістерських робіт з курсу Переклад, ДНУ

5099 Методичні вказівки до виконання курсових та магістерських робіт з курсу Переклад, ДНУ


5098 Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці в дипломних проектах і роботах, НТУУ КПІ

5098 Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці в дипломних проектах і роботах, НТУУ КПІ


5097 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

5097 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


5096 Вимоги до оформлення звіту курсового проекту з курсу Мобільне програмування (Java, Android, IOS, Python, JavaScript та інші)

5096 Вимоги до оформлення звіту курсового проекту з курсу Мобільне програмування (Java, Android, IOS, Python, JavaScript та інші)


5095 Завдання та методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Трудове право

5095 Завдання та методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Трудове право


5094 Методичні вказівки до розрахункової роботи №1 Таксoнoмiчний аналiз як iнструмeнт виявлeння внутрiшнiх мoжливoстeй загроз економічної безпеки системи

5094 Методичні вказівки до розрахункової роботи №1 Таксoнoмiчний аналiз як iнструмeнт виявлeння внутрiшнiх мoжливoстeй загроз економічної безпеки системи


5093 Індивідуальні завдання з Фотограмметрії та дистанційного зондування, Геодезія, картографія та землеустрій

5093 Індивідуальні завдання з Фотограмметрії та дистанційного зондування, Геодезія, картографія та землеустрій


5092 Програма та методичні рекомендації про проходження виробничої практики з курсу Бухгалтерський облік, ЧДТУ

5092 Програма та методичні рекомендації про проходження виробничої практики з курсу Бухгалтерський облік, ЧДТУ


5091 Робоча програма з навчальної дисципліни Мікроаналітичні системи і сенсори, КНУ ім. Шевченка

5091 Робоча програма з навчальної дисципліни Мікроаналітичні системи і сенсори, КНУ ім. Шевченка


5090 Методичні рекомендації до практичної роботи №1 на тему Класи та об’єкти

5090 Методичні рекомендації до практичної роботи №1 на тему Класи та об’єкти


5089 Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 на тему Виключення та їх обробка

5089 Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 на тему Виключення та їх обробка


5088 Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 на тему Перевизначення операторів

5088 Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 на тему Перевизначення операторів


5087 Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій з курсу Розроблення стартап-проекту, НТУУ КПІ

5087 Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій з курсу Розроблення стартап-проекту, НТУУ КПІ


5086 Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу Німецька мова, КНЛУ

5086 Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу Німецька мова, КНЛУ


5085 Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 на тему Дослідження кодера-декодера Хеммінга

5085 Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 на тему Дослідження кодера-декодера Хеммінга


5084 Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 на тему Дослідження сигналів з амплітудною модуляцією

5084 Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 на тему Дослідження сигналів з амплітудною модуляцією


5083 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни Облік в банках, НУ ЛП

5083 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни Облік в банках, НУ ЛП


5082 Методичнi вказiвки до дипломного проектування з курсу Автоматизоване управління технологічних процесів i виробництв, НУ ЛП

5082 Методичнi вказiвки до дипломного проектування з курсу Автоматизоване управління технологічних процесів i виробництв, НУ ЛП


5081 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни Адміністративний процес, ДЮІ

5081 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни Адміністративний процес, ДЮІ


5080 Робоча програма з навчальної дисципліни Теорія та технології соціальної роботи

5080 Робоча програма з навчальної дисципліни Теорія та технології соціальної роботи


5079 Методичні рекомендації до написання курсової роботи з курсу Історія хореографічного мистецтва

5079 Методичні рекомендації до написання курсової роботи з курсу Історія хореографічного мистецтва


5078 Методичні вказівки до написання комплексної кваліфікаційної роботи з курсу Дизайн, КУК

5078 Методичні вказівки до написання комплексної кваліфікаційної роботи з курсу Дизайн, КУК


5077 Робоча навчальна програма з курсу Прогнозування соціально-економічних процесів, НУДПСУ

5077 Робоча навчальна програма з курсу Прогнозування соціально-економічних процесів, НУДПСУ


5076 Методичні вказівки з дисципліни Теорії міжнародних відносин

5076 Методичні вказівки з дисципліни Теорії міжнародних відносин


5075 Робоча навчальна програма з дисципліни Моделі економічної динаміки, НУДПСУ

5075 Робоча навчальна програма з дисципліни Моделі економічної динаміки, НУДПСУ


5074 Плани та методичні вказівки до курсових робіт з курсу Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн, НУ ЛП

5074 Плани та методичні вказівки до курсових робіт з курсу Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн, НУ ЛП


5073 Методичні рекомендації до практики з курсу Фінанси і кредит, МЕГУ ім. Дем’янчука

5073 Методичні рекомендації до практики з курсу Фінанси і кредит, МЕГУ ім. Дем’янчука


5072 Програма та методичні рекомендації щодо організації проходження педагогічної практики з курсу Фінанси і кредит, МЕГУ ім. Дем’янчука

5072 Програма та методичні рекомендації щодо організації проходження педагогічної практики з курсу Фінанси і кредит, МЕГУ ім. Дем’янчука


5071 Положення про організацію та проведення виробничої практики з курсу Фінансовий аналіз, КНУ ім. Шевченка

5071 Положення про організацію та проведення виробничої практики з курсу Фінансовий аналіз, КНУ ім. Шевченка


5070 Методичні рекомендації до написання тез, Вимоги оформлення тез

5070 Методичні рекомендації до написання тез, Вимоги оформлення тез


5069 Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Фінанси, УБС

5069 Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Фінанси, УБС


5068 Вимоги до оформлення індивідуальної роботи з курсу Римське приватне право

5068 Вимоги до оформлення індивідуальної роботи з курсу Римське приватне право


5067 Методичні рекомендації щодо написання есе, Вимоги до есе

5067 Методичні рекомендації щодо написання есе, Вимоги до есе


5066 Методичні рекомендації з організації та проходження переддипломної практики з курсу Маркетинг, КНУТД

5066 Методичні рекомендації з організації та проходження переддипломної практики з курсу Маркетинг, КНУТД


5065 Методичні рекомендації до курсових робіт з курсу Філософія, ПНУ ім. Стефаника

5065 Методичні рекомендації до курсових робіт з курсу Філософія, ПНУ ім. Стефаника


5064 Методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт з курсу Філософія, ПНУ ім. Стефаника

5064 Методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт з курсу Філософія, ПНУ ім. Стефаника


5063 Методичні вказівки з курсу Забезпечення виконання зобов’язань, КУТЕП

5063 Методичні вказівки з курсу Забезпечення виконання зобов’язань, КУТЕП


5062 Методичні вказівки до індивідуальної роботи по типу аналітичної записки з курсу Державне регулювання

5062 Методичні вказівки до індивідуальної роботи по типу аналітичної записки з курсу Державне регулювання


5061 Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з курсу Облік і оподаткування, ОНПУ

5061 Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з курсу Облік і оподаткування, ОНПУ


5060 Методичні вказівки з курсу Основи наукових досліджень, КНУ ім. Шевченка

5060 Методичні вказівки з курсу Основи наукових досліджень, КНУ ім. Шевченка


5059 Робоча програма з курсу Циклова комісія туризму і туристичного обслуговування, ТК ТНТУ ім. Пулюя

5059 Робоча програма з курсу Циклова комісія туризму і туристичного обслуговування, ТК ТНТУ ім. Пулюя


5058 Підсумкові контрольні завдання з дисципліни Політологія, ТК ТНТУ ім. Пулюя

5058 Підсумкові контрольні завдання з дисципліни Політологія, ТК ТНТУ ім. Пулюя


5057 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Політологія, ТК ТНТУ ім. Пулюя

5057 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Політологія, ТК ТНТУ ім. Пулюя


5056 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу Економічна кібернетика, Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику

5056 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу Економічна кібернетика, Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику


5055 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит, КНЕУ ім. Гетьмана

5055 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит, КНЕУ ім. Гетьмана


5054 Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Маркетинг, ЛНУ ім. Франка

5054 Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Маркетинг, ЛНУ ім. Франка


5053 Завдання на розрахунково-графічну роботу з курсу Прогнозування та макроекономічне планування

5053 Завдання на розрахунково-графічну роботу з курсу Прогнозування та макроекономічне планування


5052 Щоденник практики з курсу Готельно-ресторанна справа, КУК

5052 Щоденник практики з курсу Готельно-ресторанна справа, КУК


5051 Паспорт установи для бази практики з курсу Готельно-ресторанна справа, КУК

5051 Паспорт установи для бази практики з курсу Готельно-ресторанна справа, КУК


5050 Робоча програма виробничої практики з курсу Готельно-ресторанна справа, КУК

5050 Робоча програма виробничої практики з курсу Готельно-ресторанна справа, КУК


5049 Тексти для перекладу навчальної перекладацької практики з курсу Іноземна мова

5049 Тексти для перекладу навчальної перекладацької практики з курсу Іноземна мова


5048 Навчальна перекладацька практика з курсу Іноземна мова

5048 Навчальна перекладацька практика з курсу Іноземна мова


5047 Програма та методичні матеріали переддипломної практики з курсу Кримінальне право, ДДУВС

5047 Програма та методичні матеріали переддипломної практики з курсу Кримінальне право, ДДУВС


5046 Щоденник проходження стажування з курсу Право, ДДУВС

5046 Щоденник проходження стажування з курсу Право, ДДУВС


5045 Програма та методичні матеріали стажування з курсу Право, ДДУВС

5045 Програма та методичні матеріали стажування з курсу Право, ДДУВС


5044 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Фітофармакологія

5044 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Фітофармакологія


5043 Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з курсу Зовнішньоекономічна діяльності підприємства

5043 Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з курсу Зовнішньоекономічна діяльності підприємства


5042 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Політична економія

5042 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Політична економія


5041 Методичні рекомендації до курсової роботи з курсу Аудит

5041 Методичні рекомендації до курсової роботи з курсу Аудит


5040 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу Вікова психологія

5040 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу Вікова психологія