Роздрукувати сторінку

Комп'ютерні предмети

Комп’ютерна техніка і математична статистика

Комп’ютерна техніка і математична статистика – навчальна дисципліна, яка досліджує особливості застосування комп’ютерного обладнання для реалізації цілей математичної статистики.

Комп’ютерна техніка і математична статистика – це галузь знань, що відображає способи й принципи проведення статистичних спостережень з використання з цією метою комп’ютерної техніки.

Комп'ютерна-техніка-і-математична-статистика

Понятійною базою предмета...


28.10.2016 18:14/читати далі...
Комп’ютерний контроль бізнес-процесів

Комп’ютерний контроль бізнес-процесів – навчальна дисципліна, яка займається вивченням програмного забезпечення, яке дозволяє управляти бізнесовою діяльністю.

Комп’ютерний контроль бізнес-процесів – це предмет, що вивчає набір комп’ютерних програм, необхідних для здійснення контролю за веденням бізнесу.

Комп'ютерний-контроль--бізнес-процесів

Бізнес-процес – це діяльність...


28.10.2016 18:16/читати далі...
Конструювання Web-сторінок

Конструювання Web-сторінок – це:

1) предмет, що досліджує середовище створення веб-сторінок;

2) це галузь знань, яка охоплює увесь спектр робіт, пов’язаних із створенням об’єктів інформаційного середовища;

3) курс, що займається вивченням програм, призначених для розробки веб-сторінки як окремого елемента сайту, блогу та інших об’єктів мережі.

Методологія та технологія розробки веб-сторінок є предметом вивчення курсу Конструювання Web-сторінок. Засоби, що використовуються для розробки, оптимізації й використання веб-сторінки – це об’єкт предмета Конструювання Web-сторінок.

Конструювання-Web-сторінок

Оскільки предмет Конструювання Web-сторінок мають...


28.10.2016 18:26/читати далі...
Крос-платформне програмування

Створення і використання програм, що не залежать від специфіки операційних систем і платформ, на яких вони працюють, вивчає Крос-платформне програмування. Предметом вивчення курсу Крос-платформне програмування є мови програмування, а об’єктом – незалежні прикладні програми.

Крос-платформна програма – це прикладне програмне забезпечення загального або спеціального призначення, яке може працювати на персональному комп’ютері користувача незалежно від рівня встановленої на цьому комп’ютері операційної системи, від рівня використовуваної Інтернет-платформи, від апаратної структури комп’ютера користувача.

Крос-платформне-програмування

Іншими словами, крос-платформна програма – це...


28.10.2016 18:42/читати далі...
Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем

Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем – навчальна дисципліна, яка вивчає засоби природної мови, які застосовуються для налагодження діалогу користувача з комп’ютером.

Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем – це предмет, що досліджує засоби лінгвістики, які використовуються при розробці програмного забезпечення комп’ютера.

Курс-Лінгвістичне-забезпечення-комп'ютерних-систем

Актуальність лінгвістичного забезпечення комп'ютерних систем зумовлена...


28.10.2016 18:44/читати далі...
Людино-комп’ютерний інтерфейс

Людино-комп’ютерний інтерфейс – навчальна дисципліна, що займається вивченням функціональної системи, яка спрощує роботу користувача з персональним комп’ютером.

Людино-комп’ютерний інтерфейс – це предмет, що займається розробкою інженерних рішень, які забезпечують оптимальну й ефективну взаємодію користувача з керованим ним персональним комп’ютером у процесі збирання, оброблення, накопичення та передавання інформації на різні відстані та обміну нею у різних спільнотах.

Курс-людино-комп’ютерний-інтерфейс

Людино-комп’ютерний інтерфейс – це курс...


28.10.2016 18:46/читати далі...
Оператор ПК

Оператор ПК – це навчальна дисципліна, яка вивчає основи набору і обробки будь-якої інформації на комп'ютері, також вивчає введення в комп'ютер текстів і даних та сортування матеріалів.

Метою вивчення дисципліни Оператор ПК - є набуття знань про компоненти настільних та переносних комп'ютерів, основи роботи з різними програмами, навичок установки програмного і апаратного забезпечення, оновлень, усунення несправностей.

курс-Оператор ПК

У деяких випадках оператор ПК виконує...


06.11.2016 09:53/читати далі...
Основи проектування інтелектуальних систем

Курс Основи проектування інтелектуальних систем – вивчає проблематику і області використання штучного інтелекту в інформаційних системах, висвітлює теоретичні і організаційно - методичні питання побудови і функціонування систем обробки знань, прищеплює навички практичних робіт з проектування баз знань.

Мета вивчення курсу Основи проектування інтелектуальних систем:

- ознайомити студентів із основами використання штучного інтелекту в інформаційних системах;

- висвітлити питання побудови і функціонування систем обробки знань;

- розвинути навички проектування.

дисципліна-Основи-проектування-інтелектуальних-систем

Методичну основу навчального курсу складають...


06.11.2016 09:55/читати далі...
Основи системного аналізу

Дисципліна Основи системного аналізу – вивчає загальні принципи системного аналізу в управлінні, економіці.

Метою освоєння дисципліни «Основи системного аналізу» є: формування у майбутнього спеціаліста уявлень про принципи і методи аналізу даних, про технології збору обробки і аналізу кількісно важливих і якісних даних, що характеризують різні суспільні явища і процеси.

дисципліна-Основи-системного-аналізу

Завданнями дисципліни Основи системного аналізу є...


06.11.2016 09:57/читати далі...
Основи управління в екологічному моніторингу

Дисципліна Основи управління в екологічному моніторингу – розглядає принципи управління у сфері впливів на навколишнє середовище, типи моніторингу, способи впливу на джерела забруднення і методи складання довгострокових прогнозів.

Метою освоєння дисципліни Основи управління в екологічному моніторингу є формування у студентів системних базових знань про організацію та проведення моніторингових досліджень для оцінки якості різних компонентів навколишнього природного середовища.

дисципліна-Основи-управління-в-екологічному-моніторингу

Завдання дисципліни Основи управління в екологічному моніторингу...


06.11.2016 09:58/читати далі...