Роздрукувати сторінку

Комп'ютерні предмети

Медична інформатика

Поява у системі підготовки кадрів предмета Медична інформатика зумовлена викликами сьогодення, що полягають у необхідності впровадження інноваційних інновацій у систему роботи з даними медичного характеру.

Медична інформатика – це:

1) предмет, що досліджує використання інформаційних технологій з метою обробки медичної інформації;

2) це галузь знань, яка вивчає засоби створення, опрацювання й передавання медичних даних;

3) курс, що займається вивченням програм, призначених автоматизації процесу створення й оброблення медичних документів;

4) дисципліна, яка вивчає методологію впровадження сучасних методів роботи з інформацією у медичну галузь;

5) розділ інформатики, що досліджує практичне застосування засобів опрацювання даних у медичній галузі.

Курс-Медична-інформатика

Будь-яка медична інформація...


07.11.2016 17:13/читати далі...
Мережеві операційні системи

Організація доступу користувачів до ресурсів мережі, оптимізацію взаємодії між апаратною і програмною складовою частинами вивчає дисципліна Мережеві операційні системи. Предметом вивчення курсу Мережеві операційні системи є мережеві ресурси, які є у доступі користувача, а об’єктом – операційні системи, що гарантують цей доступ.

Мережеві операційні системи - це навчальна дисципліна, яка досліджує можливості операційних систем, які забезпечують роботу користувача з мережевими ресурсами.

Курс-Мережеві-операційні-системи

Мережеві операційні системи – це прикладне програмне забезпечення...


07.11.2016 17:18/читати далі...
Методи та моделі управління ризиками

Методи та моделі управління ризиками– навчальна дисципліна, що займається вивченням методології та практики управління ризиками.

Методи та моделі управління ризиками– це предмет, що займається підбором й апробацією методів та розробкою моделей, спрямованих на зведення до мінімуму можливих ризиків у діяльності підприємства, установи, організації.

Курс-методи-та-моделі-управління-ризиками

Ризик – це небезпека...


07.11.2016 17:21/читати далі...
Методи та системи розпізнавання образів

Методи та системи розпізнавання образів – навчальна дисципліна, яка вивчає програмне забезпечення, призначене для зчитування, порівняння та інтерпретації зображень або відеоінформації.

Методи та системи розпізнавання образів – це предмет, що досліджує методику та технологію співставлення образної інформації.

Курс-Методи-та-системи-розпізнавання-образів

Актуальність предмета...


07.11.2016 18:00/читати далі...
Методи штучного інтелекту

Методи штучного інтелекту – навчальна дисципліна, яка займається вивченням систем штучного інтелекту для вирішення практичних завдань життєдіяльності людини.

Методи штучного інтелекту – це предмет, що вивчає особливості побудови й функціонування систем штучного розуму, ідентичних інтелекту людини.

Курс-Методи-штучного-інтелекту

Термінологічну базу предмета...


07.11.2016 18:04/читати далі...
Мови програмування

Мови програмування – навчальна дисципліна, яка займається вивченням системи командних позначень для опису алгоритмів.

Мови програмування – наука про створення і застосування штучних команд для задавання певного режиму роботи програмного забезпечення.

Курс-Мови-програмування

Мови програмування – це предмет...


07.11.2016 20:15/читати далі...
Моделі та структури даних

Моделі та структури даних – навчальна дисципліна, що займається вивченням методології розробки моделей та структурування даних.

Моделі та структури даних – це предмет, що займається дослідженням шляхів можливого моделювання об’єкт даних і їх структурування залежно від специфіки діяльності підприємства, установи, організації.

Курс-моделі-та-структури-даних

Модель даних – це...


07.11.2016 20:18/читати далі...
Моделювання бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів – навчальна дисципліна, яка вивчає процес створення моделей бізнесової діяльності.

Моделювання бізнес-процесів – це предмет, що досліджує способи розробки можливих варіантів послідовності дій конкретного суб’єкта бізнесу.

Курс-Моделювання-бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів – це курс...


07.11.2016 20:20/читати далі...
Моделювання економіки

Моделювання економіки – навчальна дисципліна, яка вивчає методологію створення економічних систем.

Моделювання економіки – це предмет, що досліджує засоби та способи побудови моделей економічних систем.

Курс-Моделювання-економіки

Актуальність моделювання економіки зумовлена тим...


07.11.2016 21:14/читати далі...
Моделювання систем передачі даних

Моделювання систем передачі даних – навчальна дисципліна, що займається вивченням методів, прийомів і способів розробки систем передавання інформації.

Моделювання систем передачі даних – це предмет, що досліджує методологію моделювання систем передавання інформації.

Курс-моделювання- систем-передачі-даних

Моделювання систем передачі даних – це курс...


07.11.2016 21:16/читати далі...