Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Лексикологія англійської мови

Курс лексикології - це одна з перших теоретичних дисциплін, передбачених університетською програмою для підготовки філолога.

Курс Лексикологія англійської мови - вивчає словниковий склад сучасної англійської мови та її базові положення, що відображають рівень знань вітчизняної і зарубіжної гуманістики в цій області.

курс-Лексикологія-англійської-мови

Мета курсу...


03.10.2016 04:57/читати далі...
Лексикологія арабської мови

Курс Лексикологія арабської мови – вивчає лексичну систему арабської мови, її властивості, закономірності розвитку і функціонування, а також сучасні методи дослідження словникового складу сучасної арабської мови.

Мета курсу Лексикологія арабської мови - познайомити студентів з особливостями слова як базової одиниці лексичного рівня мови аналітичного типу.

арабська-мова

Завдання курсу...


03.10.2016 05:01/читати далі...
Лексикологія іспанської мови

Курс Лексикологія іспанської мови – вивчає основні поняття лексикологічної науки та знайомить з особливостями словникового складу іспанської мови як специфічної історично сформованої системи одиниць, основні типи слів в іспанській мові, принципи лінгвістичного аналізу лексичних одиниць, територіальні варіанти іспанської мови, нормоване мовлення і відхилення від нього.

Для освоєння дисципліни Лексикологія іспанської мови використовуються знання, вміння і види діяльності, сформовані в процесі вивчення базових предметів: «Введення в мовознавство», «Історія мовознавства», «Введення в спеціальну філологію», «Іспанська мова», «Практичний курс першої іноземної мови», «Основи теорії першої іноземної мови», «Історія мови».

курс-Лексикологія-іспанської-мови 

Основною метою освоєння дисципліни...


12.10.2016 03:12/читати далі...
Лексикологія італійської мови

Дисципліна Лексикологія італійської мови – вивчає провідні характеристики лексичного складу італійської мови, основний словниковий фонд італійської мови, діалекти і запозичену лексику.

Курс Лексикологія італійської мови передбачає розвиток у студентів уміння користуватися відповідним понятійним апаратом приватних дисциплін мовознавства, методиками аналізу основних структурних одиниць, вміння застосовувати отримані теоретичні знання на практиці (аналіз дискурсу, інтерпретація тексту).

італійська-мова

Завдання курсу...


12.10.2016 03:14/читати далі...
Лексикологія китайської мови

Курс Лексикологія китайської мови - вивчає словниковий склад фразеологічного фонду сучасної китайської мови.

Мета курсу Лексикологія китайської мови – вивчення, систематизація і науковий опис лексики і фразеології китайської мови.

китайська-мова

Завдання курсу...


12.10.2016 03:16/читати далі...
Лексикологія нідерландської мови

Курс Лексикологія нідерландської мови – вивчає значення слів нідерландської мови, актуальні напрямки теорії мови і лексикону, перспективи і тенденції розвитку сучасної нідерландської мови.

Мета курсу Лексикологія нідерландської мови – ознайомлення студентів з ядром лексико-семантичної системи нідерландської мови.

курс-Лексикологія-нідерландської-мови 

Для досягнення поставленої мети...


12.10.2016 04:23/читати далі...
Лексикологія німецької мови

Курс Лексикологія німецької мови – вивчає питання, пов'язані з закономірностями виникнення, розвитку та сучасного стану словникового складу (лексикону) німецької мови.

Вивчення даної дисципліни необхідне як попередній етап для вивчення наступних дисциплін: «Практичний курс першої іноземної мови», «Основи теорії міжкультурної комунікації», «Практикум з теорії міжкультурної комунікації», «Стилістика», «Порівняльна культурологія».

курс-Лексикологія-німецької-мови

Мета курсу...


12.10.2016 05:06/читати далі...
Лексикологія польської мови

Курс Лексикологія польської мови – це навчальна дисципліна, яка знайомить з колом базових понять лексикології, дає основні відомості про словниковий склад сучасної польської мови, про типологічні риси і специфічні особливості польської лексики, дає уявлення про її історичні корені і розвиток, про діалектні, регіональні та соціальні варіювання.

Мета курсу Лексикологія польської мови - системно-функціональний опис лексичного складу польської мови, показ закономірностей її функціонування, вивчення специфіки лексичних одиниць польської мови.

курс-Лексикологія-польської-мови 

Завдання дисципліни...


12.10.2016 05:09/читати далі...
Лексикологія російської мови

Дисципліна Лексикологія російської мови - вивчає лексичну систему російської мови, її сучасний стан в єдності семантичного, структурного, функціонального, нормативного підходів.

Дана дисципліна займає ключове місце в колі дисциплін професійного циклу.

Студент попередньо повинен володіти понятійним апаратом філології, мати уявлення про основні напрямки лінгвістичних досліджень, володіти навичками лексикологічного і семантичного аналізу мовних одиниць, освоїти дисципліни «Сучасна російська мова: лексикологія», «Стилістика російської мови», «Теорія тексту».

курс-Лексикологія-російської-мови

Мета вивчення дисципліни...


12.10.2016 05:17/читати далі...
Лексикологія турецької мови

Дисципліна Лексикологія турецької мови – вивчає різні характеристики лексики турецької мови: генетичний склад, синоніми, антонімію, проблеми полісемії та омонімії, фразеологічні одиниці.

Курс включає також частину розділу словотворення, оскільки останнє, торкаючись питань номінації, має безпосереднє відношення і до лексикології (служить для збагачення словникового фонду мови за рахунок власних мовних ресурсів).

курс-Лексикологія-турецької-мови

Метою освоєння дисципліни...


12.10.2016 05:19/читати далі...