Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Історія стародавнього світу

Історія стародавнього світу вивчає період утворення та існування найперших цивілізацій і держав.

Основна мета дисципліни – ознайомити студентів з предметом історії стародавнього світу, джерелами вивчення, основною проблематикою цього визначного періоду історії, вивчення і розуміння закономірностей становлення і розвитку рабовласницького суспільства, еволюції соціально-економічних, політичних і культурних явищ в Стародавню епоху.

Історія-стародавнього-світу

У науці про історію стародавнього світу до сьогоднішнього дня залишається...


02.09.2016 20:11/читати далі...
Історія України

Історія - це фундамент, на якому будується життя народу. Не знаючи і не повідомляючи своєї історії, своїх коренів, народ не має майбутнього.

Вивчення студентами курсу Історія України займає важливе місце в загальній системі підготовки сучасного дипломованого фахівця.

вітчизняна-історія

Історія вивчає минуле людства і спрямована на...


02.09.2016 20:12/читати далі...
Історія української держави

Курс Історія української держави складає систему наукових знань про найбільш важливі закономірності формування та розвитку української держави, і всього, що з нею пов'язано.

Кожна наука має свій предмет - певний спектр досліджуваних закономірностей розвитку природи і суспільства.

Історія-української-держави 

Предметом даного курсу є...


02.09.2016 20:13/читати далі...
Історія української журналістики та видавничої справи

Вивчення дисципліни Історія української журналістики та видавничої справи дає можливість студентам познайомитися з історією виникнення книгодрукування, з періодичними виданнями, які видавалися на території України на протязі століть, розкрити роль газет і журналів у формуванні громадської думки та національної свідомості.

Мета викладання дисципліни - набуття студентами знань про основні етапи розвитку української журналістики та видавничої справи, процеси створення системи ЗМІ України.

журналістика 

Вивчення курсу Історія української журналістики та видавничої справи вимагає...


02.09.2016 20:14/читати далі...
Історія української культури

Мета навчального курсу Історія української культури:

- сформувати у студентів уявлення про культуру, як сферу найвищих людських досягнень і посприяти розвитку їх потреб в самостійному освоєнні культурних цінностей своєї країни, дати уявлення про специфіку і закономірності розвитку культури України в історії;

- сприяти формуванню внутрішнього (особистісного) переконання необхідності шанобливого і дбайливого ставлення до цінностей накопичених українським народом протягом століть його історичної еволюції, і бажання зберігати, оберігати, розвивати і примножувати ці досягнення.

Історія-культури-України

Завдання вивчення дисципліни Історія української культури...


02.09.2016 20:15/читати далі...
Історія української літератури

Дисципліна «Історія української літератури" є однією з базових профільних дисциплін, необхідних для якісної, всебічної підготовки фахівця-філолога з університетської кваліфікацією.

Курс "Історія української літератури" дає можливість майбутньому фахівцю озброїтися знанням величезного масиву фактичного і емпіричного матеріалу про зміст та основні напрями розвитку національної літератури XI - ХХ ст., з'ясувати художньо-креативну роль в ньому багатьох творчих індивідуальностей (письменників).

Історія-українсткої-літератури

Глибокі і різнобічні знання, які студенти повинні...


02.09.2016 20:16/читати далі...
Історія української літератури ХХ століття

Українська література - одна з найважливіших галузей художньої культури нашого народу, істинний літопис його складного історичного процесу.

Українська література ХХ століття внесла значний вклад у розвиток української національної самосвідомості і має ряд відмінних особливостей. Саме в цей час вона, з однієї сторони, сягнула вершин, чим зрівнялася з європейською літературою, з іншої сторони зазнала значних утисків, ідейних і тематичних обмежень.

Історія-української-літератури-ХХ-століття 

Актуальність навчальної дисципліни Історія української літератури ХХ століття полягає...


02.09.2016 20:17/читати далі...
Історія української літературної мови

«Історія української літературної мови» - це навчальна дисципліна, яка присвячена вивченню еволюції літературної писемної мови. ЇЇ історія простежується по пам'ятках з середини XI ст. до XIX, коли в творчості Т. Шевченка і інших українських письменників оформляється система сучасної української літературної мови.

Курс «Історія української літературної мови» має на меті дати студентам знання про витоки і становленні української літературної мови, «рух» і зміни її стилістичних систем в часі.

Історія-української-літературної-мови

Даний курс має...


02.09.2016 20:18/читати далі...
Історія української церковної архітектури

Курс Історія української церковної архітектури призначений для ознайомлення студентів зосновами церковної архітектури як важливої складової частинитеологічної освіти.

Будова курсу направлена на формування у студентівцілісного уявлення про історичні етапи розвитку церковної архітектури Стародавньої Русі і Нового часу, а також розумінняосновних тенденцій його сучасного розвитку.

Історія-української-церковної-архітектури

Курс спирається на дисципліни...


02.09.2016 20:19/читати далі...
Історія фізичної реабілітації

Важко говорити про історію реабілітації, оскільки цей термін має широкий діапазон значень і використовується по-різному в різних ситуаціях.

У значенні медико-санітарної допомоги, реабілітація передбачає заходи, які виходять за рамки медичної допомоги, які полягають у допомозі людям з травмами і захворюваннями з метою їх відновлення в якості виробничих і соціально-інтегрованих громадян.

Історія-фізичної-реабілітації

Курс Історія фізичної реабілітації надасть...


02.09.2016 20:20/читати далі...