Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Від інших гуманітарних напрямків «лінгвістику» відрізняє найбільш сильна «математична» складова. Справа в тому, що ця спеціальність знаходиться на стику гуманітарних та природничих наук. Лінгвістичні закономірності неможливо розуміти без знання математичних алгоритмів. Тому, поряд з традиційними мовними дисциплінами (історія і теорія української та іноземних мов, література, техніка перекладу тощо), майбутні лінгвісти вивчають предмети природничо-наукові та технічні (вища математика, інформатика, створення автоматизованих систем перекладу та ін.).

Лінгвістика (від лат. lingua - мова), мовознавство - наука, що вивчає мови. Це наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як його індивідуалізованих представників.

когнітивна-лінгвістика

Ця дисципліна належить до...


10.11.2018 16:36/читати далі...

Об'єктом вивчення логіки є мислення. Логіка – це наука про мислення. Однак тільки так визначити логіку недостатньо. Справа в тому, що наук, вивчаючих мислення, багато. До них відносяться крім логіки філософія, фізіологія вищої нервової діяльності, психологія, кібернетика, лінгвістика та деякі інші. Чому ж логіка відрізняється від інших наук, що вивчають мислення? Який її власний предмет дослідження?

Специфіка логіки як науки про мислення, званої формальною логікою, полягає в тому, що вона вивчає форми думок, з яких складається знання як результат розумової активності і форми розвитку знань, а також прийоми і закони ефективного мислення.

логіка

Потрібно мати на увазі, що...


10.11.2018 16:41/читати далі...

У відповідності з Державним освітнім стандартом за даним напрямком та навчальним планом мета викладання курсу «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» полягає в первісному ознайомленні студентів з пакувальним виробництвом, як сполучною ланкою між сферами виробництва і споживання.

Зміст дисципліни визначається вимогами до обов'язкового мінімуму змісту: Основні поняття про упаковку та пакувальної галузі. Види упаковки і тари. Основні матеріали для виготовлення упаковки. Завдання та функції упаковки. Роль дизайну в упаковці. Упаковка як засіб маркетингу. Екологічні проблеми пакувальної галузі. Операції при пакуванні продукції.

виготовлення-упаковки

Дисципліна «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» готує...


10.11.2018 16:46/читати далі...

Програма призначена для викладачів, які викладають дану дисципліну, студентів напряму підготовки "Журналістика", що вивчають дисципліну «Медіаконтент у глобальному вимірі».

Цілі опанування дисципліни «Медіаконтент у глобальному вимірі»:

- вивчити особливості сучасного медіаконтенту;

- оволодіти алгоритмом підготовки різними типами медіаконтенту;

- аналізувати і створювати різні типи контенту в системі медіа-, соціальних та бізнес-комунікацій;

- використовувати механізми переконання, стратегії і тактики дії для підготовки матеріалів.

Медіаконтент-у-глобальному-вимірі

У результаті освоєння дисципліни студент повинен...


10.11.2018 16:49/читати далі...