Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Інноваційний менеджмент

Курс «Інноваційний менеджмент» - предмет, який включений до економічних напрямків навчання студентів.

Світова теорія і практика господарювання в ринковому середовищі переконливо доводять, що єдиним реальним способом подолання криз і спадів у розвитку будь-якої країни є інноваційна активність в різних сферах економіки.

інноваційна-діяльність

При цьому інноваційна діяльність є...


06.02.2017 09:11/читати далі...
Інноваційний розвиток підприємства

Інновації на підприємстві — форма прояву науково-технічного прогресу на мікрорівні. Вони сприяють оновленню номенклатури продукції, підвищення її якості з метою задоволення потреб споживачів і максимізації прибутку організації.

Мета вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» - здобуття теоретичних знань основних принципів інноватики; придбання практичних умінь у підготовці інноваційних проектів у галузі підприємництва, оцінки їх економічної ефективності.

Інноваційний-розвиток-підприємства

Головні завдання курсу...


06.02.2017 09:13/читати далі...
Інтеграційні процеси в економіці

Предмет «Інтеграційні процеси в економіці» введено для студентів економічних кваліфікацій та напрямків.

Вивчення курсу «Інтеграційні процеси в економіці» призначено для становлення і засвоєння знань, вмінь, здібностей в сфері економічної теорії і практики, які потрібні для діяльності у державних та приватних організаціях, а також формування професійних якостей, компетенцій, потрібних для здійснення функціональних обов'язків у галузі економіки.

економічна-інтеграція

Основні завдання викладання дисципліни...


06.02.2017 09:19/читати далі...
Інформаційний бізнес

Інформаційний бізнес (інфобізнес) — це вид, що передбачає продаж власних знань по якій-небудь темі. Як і будь-який бізнес даний вид також має свої переваги і недоліки. Але все-таки переваг набагато більше, ніж недоліків.

Основні переваги інформаційного бізнесу (інфобізнес):

1. Мінімум коштів, необхідних для входження в бізнес. Вам не потрібно шукати і знімати власний офіс.

2. Створення бізнесу вимагає малих вкладень часу і сил.

3. Немає абсолютно ніякої необхідності кидати попередню сферу заробітку.

4. Практично відсутні різноманітні ризики.

5. Зовсім не потрібно збирати велику кількість документів і оббігати різноманітні інстанції для створення бізнесу.

6. Для того, щоб створити продукт потрібно мінімум технічних знань і умінь.

Інформаційний-бізнес

Недоліками інформаційного бізнесу (інфобізнес) є наступне:...


06.02.2017 09:27/читати далі...
Інформаційні системи в економіці

Інформаційна система (ІС) – це система збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі інформації, використаної в процесі управління або прийняття рішень. Вона зазвичай включає інформаційно-довідковий фонд (документи, бази даних, інформаційні сховища), мова обробки інформації та спілкування з системою, носії інформації, а також комплекс моделей, що забезпечують функціонування системи.

економічна-інформаційна-система

Економічна інформаційна система (ЕІС) являє собою....


06.02.2017 09:50/читати далі...
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Інформаційні технології (ІТ, інформаційно-комунікаційні технології) — процеси, методи дослідження, збору, накопичення, обробки, надання, розповсюдження інформації та форми здійснення таких процесів і методів; прийоми, способи і методи використання засобів обчислювальної техніки при здійсненні функцій збору, зберігання, обробки, передачі і застосування даних; ресурси, потрібні для збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації.

бухгалтерський-облік

Спеціалістів в сфері інформаційних систем і технологій часто називають ІТ - або...


06.02.2017 09:54/читати далі...
Інформаційні системи і технології на підприємстві

Основною діяльністю кожного працівника адміністративно-управлінського апарату є робота з інформацією. В організації використовуються як автоматизовані, так і неавтоматизовані способи роботи з інформацією.

Мета дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві»: освоєння теоретичних та практичних аспектів сучасних інформаційних технологій на базі використання персональних комп'ютерів, баз даних, електронних таблиць, локальних і глобальних обчислювальних мереж.

інформаційна-система-підприємства

Завдання дисципліни...


11.02.2017 06:21/читати далі...
Інформаційні технології в менеджменті

IT (читається «ай-ті») це скорочене англійське словосполучення Information Technology, що дослівно перекладається як Інформаційні технології (ІТ).

Інформаційні технології (ІТ або IT) – це безліч взаємозалежних наукових і технічних галузей знання, які вивчають і застосовують на практиці методи утворення, обробки, накопичення, захисту та передачі інформації за допомогою обчислювальної техніки.

Інформаційні-технології-в-менеджменті 

Так як все перераховане зараз виконується за...


11.02.2017 06:23/читати далі...
Інфраструктура товарного ринку

Товарний ринок являє собою складну соціально-економічну категорію, сутність якої розкривається найбільш повно, якщо розглядати ринок у різних аспектах його прояву.

Мета предмету «Інфраструктура товарного ринку»: становлення у студентів теоретичних знань та практичних вмінь і здібностей з основ організації і існування елементів інфраструктури товарного ринку.

дисципліна-Інфраструктура-товарного-ринку

Завдання курсу...


11.02.2017 06:25/читати далі...
Історія економіки та економічної думки

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки» утворилися при з'єднанні двох наук, які ще не так давно читалися в університеті окремо: економічної історії та теорії економічних вчень.

Як самостійна наука, теорія економіки з'явилася у другій половині ХІХ ст., виділившись з політичної економіки, а на рубежі ХІХ – ХХ ст. стала викладатися в європейських університетах і, що цікаво, передусім у тих, які готували менеджерів, управлінців для реальної економіки, яка в той час гостро потребувала реформування, а потім в інших привілейованих навчальних закладах. І сьогодні вона викладається в Західній Європі як самостійна дисципліна.

економічна-наука

Метою курсу «Історія економіки та економічної думки» є...


11.02.2017 06:27/читати далі...