Роздрукувати сторінку

Економічні предмети

Автоматизація обліку

Автоматизація обліку – навчальний предмет, який вивчається студентами економічних напрямків.

Автоматизація бухгалтерського обліку – це процес, при якому в підсумку перекладу бухгалтерії на комп'ютер збільшується ефективність і покращується якість створення бухгалтерського обліку в організації.

автоматизація-обліку

Цілями освоєння курсу...


10.10.2016 11:29/читати далі...
Автоматизація обліку банківських установ

Автоматизація обліку банківських установ – начальний предмет для студентів економічних напрямків навчання.

Автоматизація банківської діяльності отримала широке застосування наприкінці XX століття як за кордоном, так і в нашій державі. Майже в кожному банку сьогодні функціонує банківська інформаційна система (БІС).

БІС – система програмно-технічних засобів автоматизації виконання банківських операцій. Ці системи можна умовно підрозділити на кілька частин. Основна частина і отримала назву автоматизованої банківської системи (АБС).

автоматизація-банківської-діяльності

Сьогодні курс...


10.10.2016 12:00/читати далі...
Адміністративний менеджмент

Адміністративний менеджмент – це діяльність по управлінню колективом, спрямована на вирішення зовнішніх завдань і створення найкращих умов для цього.

Дисципліна «Адміністративний менеджмент» відноситься до спеціальних дисциплін.

адміністративна-служба

Вивчення даної дисципліни ставить...


10.10.2016 13:49/читати далі...
Адміністрування податків

Адміністрування податків — це діяльність уповноважених органів влади і управління, спрямована на виконання законодавства з податків і зборів, забезпечення ефективного функціонування податкової системи та податкового контролю.

Викладання навчальної дисципліни «Адміністрування податків» спрямовано на формування у студентів глибоких, системних уявлень і знань про організаційні, правові і правозастосовні особливості професійної діяльності на основі вивчення законодавства, рекомендованої літератури, самостійної роботи, вирішення практичних завдань. Дисципліна «Адміністрування податків» є спеціальною дисципліною.

Адміністрування-податків

Метою вивчення дисципліни...


10.10.2016 13:53/читати далі...
Актуальні проблеми міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми міжнародної торгівлі – навчальний предмет, який викладається для студентів економічних напрямків навчання.

Мета опанування курсу навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі»: є отримання слухачами магістратури теоретичних знань у галузі міжнародної торгівлі; знання тенденцій міжнародної торгівлі товарами, послугами, інноваціями, а також міжнародні організації, що регулюють світовий фінансовий ринок в умовах світової кризи, та інші глобальні проблеми впливу на сучасний стан міжнародної торгівлі.

Актуальні-проблеми-міжнародної-торгівлі

Дисципліна «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі» орієнтована...


10.10.2016 13:56/читати далі...
Аналіз банківської діяльності

Аналіз діяльності банку являє собою багатовимірну задачу, при вирішенні якої необхідно провести оцінку різних сторін діяльності банку, його фінансового стану.

Фінансовий аналіз – істотна частина управління фінансами організації. Результати фінансового аналізу дають кількісну інформацію, необхідну для прийняття відповідних фінансових рішень.

Аналіз-банківської-діяльності

Основною метою вивчення дисципліни...


10.10.2016 13:58/читати далі...
Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності — це дослідження господарських процесів, що протікають на підприємстві, з метою виявлення різних факторів, що впливають на його роботу.

З розвитком ринкових відносин зростає роль економічного аналізу, який є основою складання бізнес-плану, маркетингових досліджень, розробки фінансової політики господарюючого суб'єкта.

Аналіз-господарської-діяльності 

Основною метою вивчення курсу...


10.10.2016 14:00/читати далі...
Аналіз та моделювання економічних ризиків

Економічним ризиком прийнято називати небезпеку виникнення непередбачених збитків, втрат очікуваного прибутку, доходу або майна.

Предмет «Аналіз та моделювання економічних ризиків» - предмет для студентів економічних напрямків навчання.

Для виживання в умовах ринкової економіки підприємець повинен наважитися на запровадження технічних нововведень і на сміливі, нетривіальні дії, що посилює ризик фінансових та інших втрат. Знання про ризик, методи його оцінки, уникнення, зниження до оптимального рівня є головним для будь-якого бізнесу.

Аналіз-та-моделювання-економічних-ризиків

Завданням предмету...


10.10.2016 14:26/читати далі...
Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів

«Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів» - предмет, який викладається для студентів економічних напрямків навчання.

Цілі курсу:

- становлення структури теоретичних і методологічних знань про принципи управління митною справою;

- розкриття закономірностей управління митними органами.

Аналіз-фінансово-господарської-діяльності-митних-органів

Завдання предмету...


10.10.2016 14:45/читати далі...
Антикризове управління

Антикризове управління – управління, направлене на передбачення небезпеки кризи, аналіз її ознак, прийняття заходів по зменшенню негативних проявів кризи, застосування факторів кризи для майбутнього становлення підприємства. Інакше кажучи, антикризове управління – комплекс заходів щодо діагностики, попередження, нейтралізації, ліквідації кризових явищ та їх причин на всіх рівнях економіки підприємства.

Для становлення таких механізмів потрібна теорія і практика системного аналізу фінансово-економічного стану організацій; законодавча база, що упроваджує порядок розв’язання конфліктів; корпоративна культура та підготовлені кадри. В силу збільшення чисельності господарюючих суб'єктів базові знання, вміння і навички в галузі антикризового управління потрібні широкому колу спеціалістів, зайнятих в українській економіці.

Антикризове-управління

Курс...


10.10.2016 14:49/читати далі...